תחומי עיסוק

שירותי הנהלת חשבונות

חשבות שכר

ביקורת ועריכת דוחות שנתיים

ייעוץ מס ומיצוי זכויות

פתיחת תיקים/סגירת תיקים ברשויות המס

ניהול כספים ללקוחות בהתאמה אישית

בניית תקציב שנתי בפועל מול ביצוע

בניית תזרים מזומנים

דוחות שנתיים לעצמאיים ועוסקים פטורים

הצהרת הון והשוואת הון