מסלולי מיסוי מהשכרת דירת מגורים בישראל

שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שתף בלינקדין

קיימות 3 אופציות למיסוי הכנסות מדמי שכירות של דירות המשמשות למגורים בלבד.

1 מסלול פטור ממס:

תנאים לקבלת הפטור:

  1. יחיד והדירה משמשת למגורים
  2. ההכנסה לא מגיעה לכדי עסק
  3. תקרת הפטור לשנת המס 2020 5,100 ₪ לחודש (בשנת 2019 – 5,090 ₪ לחודש) – לקביעת סכום ההכנסה הפטורה ילקחו בחשבון ההכנסות מכל דירות המגורים.

הערות:

  1. הפטור מחושב על הכנסה ברוטו לפני ניכוי הוצאות.
  2. כאשר הכנסות שכירות גבוהות מסכום הפטור יתרת ההכנסה תחויב במס.
  3. על יתרת הפטור לא ניתן להחיל את תשלום המס המופחת 10% (יפורט בהמשך) אלא את מסלול המס השולי.
  4. ניתן לבחור שדירה 1 תהיה בפטור מלא והדירה השנייה תמוסה לפי מס מופחת של 10%.
  5. התקרה מחושבת באופן חודשי ולא שנתי.

שימו לב על מנת להסדיר את תשלום המס ב"פטור החלקי" יהיה עליכם לפתוח תיק "השכרת נכסים" במשרד פקיד השומה הקרוב לאזור מגוריכם וכן תצטרכו להגיש דוח שנתי על ההכנסה.

  1. תשלום מס מופחת בשיעור 10%, על פי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה

באפשרות זו לא ניתן לתבוע ניכוי הוצאות. המס אינו הכנסה מעסק ושולם תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות מדירת המגורים.

לידיעתכם, על מנת להסדיר תשלום של 10% מסך דמי השכירות במקום הגשת דו"ח מלא על הכנסותיכם, יהיה עליכם לפנות למחלקת הגביה במשרד השומה באזור מגוריכם, לצורך הגשת "בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרת דירה" (טופס 3302) ולשם קבלת שובר דיווח מקוצר לתשלום בבנק הדואר או לחילופין לדווח דרך אתר האינטרנט.

3. תשלום מס מלא על ההכנסה החייבת

מדרגה ראשונה של המס במסלול זה הינה 31%, אלא אם כן מלאו לך 60 ואז מדרגת המס הראשונה הינה 10%.

ניתן להזדכות על הוצאות בייצור ההכנסה לרבות פחת ואחזקה, ניתן לקזז הפסדים ולהתיר זיכויים.

ישנה זכאות לניכוי פחת מוגדל של 2% משווי הדירה ללא הקרקע כשהוא מותאם לשיעור עליית המדד.

לוגו של וואטסאפ זמינים בווטסאפ

הרשם לקבלת עדכונים במייל

דילוג לתוכן